Bang voor beperking

56% vindt inclusie positief, 82% vindt het praktisch niet haalbaar

Uit een enquête van VRT Nieuws en AVS Oost-Vlaamse Televisie blijkt dat de leerkrachten in het gewoon onderwijs negatief staan t.o.v. het M-Decreet. Dat nieuwe decreet is gestemd in maart dit jaar en moet er voor zorgen dat er meer kinderen die nu in het buitengewoon onderwijs zitten doorstromen naar het gewoon onderwijs. We bevroegen 900 leerkrachten uit het gewoon onderwijs. 56% vindt inclusief onderwijs positief voor de maatschappij maar 82% vindt het praktisch niet haalbaar. De leerkrachten willen ondersteuning, concreet: klasgrootte aanpassen, extra assistentie in de klas, extra opleiding, samenwerking met experts buitengewoon onderwijs. Nog zegt maar liefst 87% dat ze niet voldoende geïnformeerd zijn over het M-decreet, een decreet dat volgend schooljaar in voege gaat en vanaf januari de inschrijvingen van kinderen met een beperking bepaalt.

Undercover

In de reportage deden we via een undercover de test. Een moeder probeerde haar 4-jarige kleuter met het Syndroom van Down in te schrijven in een gewone school. Van de 8 scholen die gecontacteerd werden waren er maar 2 scholen die het kind wilden inschrijven voor volgend schooljaar. Alle andere scholen weigerden het kind.